13 Aug - Show Kites + Music + Food + Kids

Music Ft. Premgi & Band , Anand Aravindakshan , Rakshita Suresh, Priya Jerson